Replace "http://www.r1-radio.net" with the URL of the website to which you want to redirect your blog. © R1 Radio: Whispers Circle: Interview

Whispers Circle: Interview

[Please scroll down for English]Οι Whispers Circle ρωτάνε τους Whispers Circle


1. Παρατηρήσαμε κάποιες αλλαγές στο line up της μπάντας από την τελευταία φορά που μιλήσαμε. Πώς και αυτό;

Η μπάντα έχει περάσει πολλές αλλαγές και στο στυλ και στα μέλη και πραγματικά τα άτομα που μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ήταν μετρημένα στα δάχτυλα. Παρ'όλα αυτά ο George ήταν και είναι αναπόσπαστο κομμάτι της μπάντας , τη φτιάξαμε μαζί, γράψαμε τα περισσότερα κομμάτια μας μαζί και πραγματικά η συνεννόηση που βγάζουμε μεταξύ μας είναι απίστευτη. Τα υπόλοιπα παιδιά είναι απλά φοβεροί μουσικοί . Ουσιαστικά κρατήσαμε τα καλύτερα στοιχεία της μπάντας μέχρι τώρα, που στην πραγματικότητα είναι το κοινό μας όνειρο , όχι για το spotlight αλλά για να μπορούμε να πούμε αυτά που σκεφτόμαστε με τον μόνο τρόπο που ξέρουμε. 

2.Άλλο ένα νέο στοιχείο που παρατηρήσαμε είναι ότι τοποθετηθήκατε κάπου στην Εύβοια. Πώς και αυτό;

Αυτή η απάντηση είναι σχετικά εύκολη. Η Διδώ και ο Γιώργος δουλεύουν εδώ και και ο μοναδικός τρόπος για να το κάνουμε να πετύχει όλο αυτό ήταν η μετακίνηση μας εδώ. Βόρεια Εύβοια για την ακρίβεια. 

3. Πως είναι λοιπόν τα πράγματα στην επαρχία στο επίπεδο των συγκροτημάτων; 

Τα πράγματα εδώ είναι πολύ δύσκολα σε όλα τα επίπεδα. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει studio, κάτι που στη Θεσσαλονίκη θεωρείται δεδομένο και που βρίσκεις 2 studio σε κάθε γειτονιά , εδώ θεωρείται ουτοπικό !! Ευτυχώς βέβαια βρήκαμε ένα χώρο που τοποθετήσαμε όλο τον εξοπλισμό μας και ας πούμε ότι λύσαμε το θέμα της πρόβας . Εννοείται ότι δεν υπάρχει κανένας ηχολήπτης και ότι ηχογραφούμε στην Λαμία στα micromosh studios αλλά και πάλι είναι δύσκολο γενικά με τα προγράμματα και τις δουλειές. Αλλά το κυριότερο πρόβλημα μας είναι η δυσκολία μετακίνησης για live κλπ καθώς οι συγκοινωνίες είναι μετρημένες. Θέλουμε όμως να πιστεύουμε ότι με την επιστροφή μας εδώ και σε συνεργασία με άλλες τοπικές μπάντες όπως οι SΥPSIS και οι 1978band ότι θα καταφέρουμε να κάνουμε τις συνθήκες λίγο καλύτερες όσον αφορά το μουσικό κομμάτι. 

4. Δύο λόγια για το νέο σας cd.

Το νέο μας cd θα λέγεται "Silenced". Στην πραγματικότητα είναι το ίδιο όνομα με το demo που κυκλοφορήσαμε το 2008 και αυτό γιατί θα περιέχει όλες τις παλιές δουλειές μας δουλεμένες καλύτερα με πολλά διαφορετικά στοιχεία στο κάθε κομμάτι +3 νέα κομμάτια. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να τονίσω ότι παράλληλα με αυτή τη δουλειά ηχογραφούμε και άλλο ένα cd λεπτομέρειες για το οποίο θα ανακοινωθούν μέσα στο καλοκαίρι. 

5. Τι κάνει αυτή τη δουλειά σας να διαφέρει από τις μέχρι τώρα δουλειές σας;

Στην πραγματικότητα δεν διαφέρει κάπου. Το "Silenced" κινείται στο κλασσικό στυλ και ήχο μας . Το μόνο που θα μπορούσα να πω σαν διαφορά είναι το ότι η δυσκολία με την οποία πραγματοποιείται σε σχέση με το παρελθόν είναι αυτό που σε κάνει να βλέπεις τα πράγματα από διαφορετική οπτική γωνία. Πιστεύω όμως ότι βγαίνει μια πολύ καλή δουλειά που δείχνει την συνολική μας προσπάθεια μέχρι τώρα. 

6. Πότε υπολογίζετε περίπου την κυκλοφορία, και που μπορεί κάποιος να προμηθευτεί το cd;

Η κυκλοφορία του cd τοποθετείται κάπου προς τα τέλη του καλοκαιριού. Σίγουρα μετά τα μέσα Αυγούστου. Τώρα για τη διάθεση ένα πράγμα είναι σίγουρο. Το cd δεν είναι προς πώληση. Τί σημαίνει αυτό; Στην ψηφιακή εποχή που ζούμε είναι πολύ δύσκολο κάποιος να αγοράσει cd, ό,τι θέλει μπορεί να το βρει στο internet δωρεάν, οπότε το θεωρώ άκαιρο να πληρώσει κάποιος ένα cd underground μπάντας. Το cd λοιπόν θα κυκλοφορήσει κανονικά , επειδή απλά θέλουμε κάτι χειροπιαστό για μας, αλλά θα διανέμεται δωρεάν. Μπορείτε να το βρείτε στη σελίδα μας στο fb στοwww.facebook.com/WhispersCircle αλλά και όσοι έρθουν σε live μας θα μπορούν να το βρούν και εκεί. 

7. Άρα στις 08/06/14 θα είναι κάτι σαν προακρόαση του δίσκου; 

Ναι ακριβώς 08/06/2014 στο "7sins club" θα είναι η πρώτη φορά που θα παίξουμε πράγματα από το δίσκο. Σας περιμένουμε όλους εκεί. 

Find Whispers Circle on: https://www.facebook.com/WhispersCircle

**********

Whispers Circle ask  Whispers Circle


1.We’ve noticed some changes in the line up of the band since the last time we talked. How come?

The band has gone through many changes both in the style and the members and really the people who were able to meet the requirements were few. However , George was and is an integral part of the band, we created it together, we wrote most of our songs together and really the understanding between us is incredible . The other guys are just awesome musicians . Basically we kept the best elements of the band so far , which is really our common dream, not for the spotlight but to be able to say what we think with the only way we know.


2.Another new feature we’ve  noticed is that you’ve been placed somewhere in Evia. How come?

This answer is relatively easy. Dido and George work here and the only way to make it succeed was to be moved here. Actually in North Evia.

3. How are the things in the province regarding the bands?

Things here are very difficult at all levels . First of all there is no studio, which is granted in  Thessaloniki and you can find 2 studios in every neighborhood , here it is considered as utopian ! Fortunately we found a place that we put all our gear and we have solved the issue of rehearsal . It is understood that there is no sound engineer and that we record in Lamia in micromosh studios but again it is generally difficult with our schedule and jobs . But our main problem is the difficulty of going to the live performances etc while the transportation is measured . But we want to believe that with our return here in cooperation with other local bands like SYPSIS and 1978band we will be able to make the conditions a little better regarding the music part.

4. A few words about your new cd.

Our new cd will be called "Silenced". In fact it is the same name as the demo released in 2008 and that's because it contains all the past work, worked better with many different elements in each track plus three new tracks. Nevertheless I would like to emphasize that during this work we are recording a cd and the details for that will be announced this summer.

5. What’s what make your work differ from your other works so far?

In fact there is no difference . The "Silenced" moves between the classic styles and our sound. The only thing I could say as difference is that the difficulty we can create regarding the past is what makes you see things from a different angle. But I think it brings a very good work showing our overall effort so far.

6. When the cd it’s scheduled to be released and where we can buy it?

The release of the cd is scheduled about at the end of summer. Surely after mid-August . Regarding the stock one thing is for sure. The cd is not for sale . What does this mean ; In the digital age we live in it is very difficult to buy a cd, what everyone wants he can find it on the internet for free, so I think it’s inept for someone to pay for a cd of an underground band . The cd will be released normally , because we just want something concrete for us , but it will be distributed for free. You can find us on Facebook and for those who come to our live they will be able to find it there.

7. So the date 6/8/14 would be something like a pre-hearing the album.

Yes exactly on 08/06/2014 in the "7sins club" will be the first time we play stuff from the album. We expect everyone there.


Find Whispers Circle on: https://www.facebook.com/WhispersCircle